Histori njerëzore

Serbia do të ju jap pension ushtarëve që kanë kryer krime në Kosovë

Loading...


Sot në qytetin e Leskocit në Serbi u mbajt një dëgjim publik për Projektligjin për të Drejtat e Veteranëve, atyre me aftësi të kufizuara, invalidët e luftës civile dhe familjeve të tyre. 

Statusin e veteranit në Serbi mund ta gëzojnë të gjitha ata që kanë lufutuar gjatë viteve të 90-ta, që i bije edhe luftëtarët serb që kanë kryer krime mbi popullatën civile kosovare do të nderohen.

Në projektligjin për veteran përfshihet të jepet një medalje dhe një pension nga……

Burimi

Loading...