Prezantimi në 3D i rrugës së Arbrit! Ura që kalojnë mbi 390 metra lartësi dhe tuneli mbi 3 km

45

Prezantimi në 3D i rrugës së Arbrit!
Ura që kalojnë mbi 390 metra lartësi dhe tuneli mbi 3 km